Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu

Başvuru formunda yer alan bilgileri ve bildiri özetini girerek Kurultay’a başvuruda bulunabilirsiniz.
Ayrıca posta ve kargo aracılığıyla gönderilen bildiriler de kabul edilecektir.

Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı‘na gönderilecek bildirilerin yazılışında uyulacak kurallar Kurultay’ın ağ sayfasında ayrıntılı olarak verilmiştir. Araştırmacıların bu kurallara uyum konusunda azami özen göstermeleri beklenmektedir. Belirtilen kurallara uygun olarak yazılmayan bildiri özet ve metinleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurultay’a ortak bildiri sunulabilecektir.
Kurultaya katılım ücretsizdir.