Facebook  Twitter
Tel: 0212 275 30 40

ELGİNKAN VAKFI

  1. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ”

19-21 NİSAN 2017

1.Gün

19.04.2017

 

09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Sergi Açılışı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDEN BİR KESİT

10.00-10.30 Açılış Töreni ve Açış Konuşmaları
10.30-12.30 Açık Oturum

ÇEVİRMENLERİN GÖZÜYLE SÖZLÜKLERİMİZ

Başkan Doğan HIZLAN

Ahmet CEMAL

Sevin OKYAY

Yiğit BENER

12.30-14.00 Öğle Yemeği Arası
1.     Oturum Başkan Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
14.00-14.20 Prof. Dr. Nuri YÜCE ORTA TÜRKÇE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDE MUKADDİMETÜ’L EDEB ve ÖNEMİ
14.20-14.40 Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH CODEX CUMANICUS’UN TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDEKİ YERİ
14.40-15.00 Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR ALİ SEYDİ’NİN RESİMLİ KAMUS-I OSMANİ ADLI ESERİNDE B HARFİ ÖRNEĞİNDE TANIMLAMA VE TANIKLAMA (ÖRNEKLEME)
15.00-15.20 Yrd. Doç. Dr. Şermin KALAFAT TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDE SIR JAMES WILLIAM REDHOUSE’UN İZDÜŞÜMLERİ
15.20-15.50 Çay Kahve Arası
2.     Oturum Başkan Prof. Dr. Möhsün NAĞISOYLU
15.50-16.10 Prof. Dr. Emine GÜRSOY-NASKALİ SOVYET DÖNEMİ SÖZLÜKLERİNE YERLEŞTİRİLEN SOVYET YURTTAŞLIĞI ANLAYIŞI
16.10-16.30 Doç. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GAGAUZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ
16.30-16.50 Yrd. Doç. Dr. Dinara DUİSEBAYEVA “KAZAKŞA-ORISŞA TİLMAŞ”IN KAZAK SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİNDEKİ YERİ ÜZERİNE
16.50-17.10 Arş. Gör. Murat KOÇAK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ
17.30-18.30 Ağırlama

2.Gün

20.04.2017

3.     Oturum Başkan Prof. Dr. Kâzım YETİŞ
09.30-09.50 Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ SÖZLÜKLERDE HALK ETİMOLOJİSİ
09.50-10.10 Prof. Dr. Ayşe İLKER TÜRKÇE SÖZLÜK İLE “KUBBEALTI MİSALLİ TÜRKÇE SÖZLÜK”TE YİRMİ KELİMENİN TANIM KARŞILAŞTIRMASI
10.10-10.30 Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

Arş. Gör. Hülya UYSAL

GENEL TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE SÖZCÜĞE İLİŞKİN MORFOLOJİK BİLGİLERİN SUNUMU
10.30-10.50 Yrd. Doç. Dr. Murat KÜÇÜK

Dr. Yasemin ÇÜRÜK

SÖZLÜKLERDE BİRLEŞİK SÖZCÜK SORUNU
10.50-11.10 Çay Kahve Arası
4.     Oturum Başkan Prof. Dr. Emine GÜRSOY-NASKALİ
11.10-11.30 Prof. Dr. Möhsün NAĞISOYLU ORTA ASIR AZERBAYCAN-TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ TARİHİNE BİR BAKIŞ
11.30-11.50 Doç. Dr. Gatibe MAHMUDOVA AZERBAYCAN’DA SÖZLÜKÇÜLÜK TARİHİ VE SORUNLARI
11.50-12.10 Yrd. Doç. Dr. Gatibe VAGİF KİZİ GULİYEVA XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN’DA ALAN SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ VE ALİAĞA ŞIHLİNSKİ LÜĞATİ
12.10-12.30 Yrd. Doç. Dr. Rövşen ALİZADE DİVȂNÜ LÜGATİT-TÜRK’TEKİ PAREMİYOLOJİK METİNLER ÜZERİNE
12.30-14.00 Öğle Yemeği Arası
5.     Oturum Başkan Prof. Dr. Nuri YÜCE
14.00-14.20 Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Arş. Gör. Çiğdem YILDIRIM

GYULA NÉMETH’İN “VİDİN TÜRKLERİ” ADLI ESERİNİN SÖZLÜK BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
14.20-14.40 Yrd. Doç. Dr. Kemale ELEKBEROVA ÇARLIK RUSYA’SINDA OSMANLI TÜRKÇESİNİN ÖĞRETİMİ KAYNAKLARINDAKİ SÖZLÜKÇELERİN (GLOSSARY)  VE SÖZ VARLIKLARININ NİTELİĞİ ÜZERİNE
14.40-15.00 Arş. Gör. Ayşe ŞEKER YAZAR SÖZLÜKLERİ VE HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR SÖZLÜĞÜ
15.00-15.20 Prof. Dr. M.Mehdi ERGÜZEL “AHMET HAŞİM SÖZLÜĞÜ”NE DOĞRU GİDERKEN, SÖZ VARLIĞI VE KELİMELERİNİN SIKLIK MANZARASINA DAİR TESPİTLER
15.20-16.00 Çay Kahve Arası
6.     Oturum Başkan Dr. Marija DJİNDJİC
16.00-16.20 Doç. Dr. Özge ÖZTEKİN BİR İNTERNET SÖZLÜĞÜ OLARAK ‘TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ (TEİS)’ VE KLASİK EDEBİYATTAKİ BİYOGRAFİ GELENEĞİNİ MODERN BAĞLAMDA YENİDEN OKUMAK
16.20-16.40 Uzm. Belgin AKSU GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
16.40-17.00 Yrd. Doç. Dr. Pelin KOCAPINAR KAVRAM SÖZLÜĞÜ VE TÜRKÇE
17.00-17.20 Dr. Mahmut SARIKAYA KALIP SÖZLER SÖZLÜKLERİ VE KALIP SÖZLER İÇİN BİR TANIM VE TASNİF DENEMESİ

3.Gün

21.04.2017

7.     Oturum Başkan Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR-ERTEN
09.30-09.50 Prof. Dr. Mustafa ÖNER SÖZLÜK YAZICILIĞINDA ETNOGRAFİZMLER
09.50-10.10 Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Dr. Ferdi BOZKURT

Dr. Fatih DOĞRU

DERLEM TABANLI SÖZLÜKBİLİMİ TERMİNOLOJİSİ ARAŞTIRMASINDA SAYISALLAŞTIRILMIŞ METİNLERİN ETİKETLENMESİ SORUNU
10.10-10.30 Dr. Handan BELLİ KLASİK TÜRK ŞİİRİNİ ANLAMADA SÖZLÜKLERİN ROLÜ VE SÖZCÜKTE ANLAM TERİMLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ
10.30-10.50 Yrd. Doç. Dr. Ayşen USLU KÜÇÜK KÂMUS-İ ASKERÎ: FRANSIZCA-TÜRKÇE ASKERÎ SÖZLÜK
10.50-11.10 Çay Kahve Arası
8.     Oturum Başkan Prof. Dr. Mustafa ÖNER
11.10-11.30 Prof. Dr. Zehra GÖRE OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİNDE KÜÇÜK BİR ÖRNEK: LUGAT-İ ESMÂ-YI ESNÂF
11.30-11.50 Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU TÜRKÇENİN LÂYIKIYLA DEĞERLENDİRİLMEYEN BİR AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ

– KÂMÛSU’L-MUHÎT TERCÜMESİ-

11.50-12.10 Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERİNE GÖRE

OSMANLI TÜRKÇESİNİN “TEMEL SÖZCÜKLER”İ

12.10-12.30 Doç. Dr. Yunus KAPLAN ÜÇ DİLLİ (ARAPÇA-FARSÇA-TÜRKÇE) MANZUM BİR SÖZLÜK: LUGAT-I KERÎMÎ
12.30-14.00 Öğle Yemeği Arası
9.     Oturum Başkan Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN
14.00-14.20 Arş. Gör. Koray ÜSTÜN SÖZLÜKBİLİM IŞIĞINDA BEHÇET NECATİGİL’İN

EDEBİYATIMIZDA İSİMLER SÖZLÜĞÜ

14.20-14.40 Doç. Dr. Ozan YILMAZ BİR SÖZLÜKTEN DAHA FAZLASI: FERHENG-İ ŞUÛRÎ
14.40-16.00 Değerlendirme Oturumu ve Kapanış